Trận đấu CỦA SSC

U12 SSC x U13 LALIGA

 • 93/3 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2
 • 04:00 PM
 • 19.05.2024

U9 SSC x U9 ATLETICO

 • 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bình Thạnh
 • 07:30 AM
 • 12.05.2024

U10 SSC Q7 x U10 SWANS

 • SVĐ Q7, Đường Hoàng Quốc Việt, P. Phú Mỹ, Q7
 • 04:00 PM
 • 12.05.2024

U10 SSC HCA x U10 SWANS

 • SVĐ Q7, Đường Hoàng Quốc Việt, P. Phú Mỹ, Q7

 • 04:00 PM
 • 12.05.2024

U10 SSC x U10 GENIO

 • HCA – 324 Chu Văn An, P,12, Q. Bình Thạnh
 • 10:15 AM
 • 04.05.2024

U10 SSC x U10 SWANS

 • HCA – 324 Chu Văn An, P,12, Q. Bình Thạnh
 • 09:30 AM
 • 04.05.2024

U10 SSC x U10 TPK

 • HCA – 324 Chu Văn An, P,12, Q. Bình Thạnh
 • 08:00 AM
 • 04.05.2024

U10 SSC x U10 KFS

 • HCA – 324 Chu Văn An, P,12, Q. Bình Thạnh
 • 07:15 AM
 • 04.05.2024

U11 SSC x U11 FOX

 • 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
 • 03:00 PM
 • 27.04.2024

U10 SSC x U10 TPK

 • 324 Chu Văn An, Phường 12, Q. Bình Thạnh
 • 03:00 PM
 • 21.04.2024

U9 SSC x U9 DƯƠNG MINH

 • 324 Chu Văn An, Phường 12, Q. Bình Thạnh
 • 04:00 PM
 • 14.04.2024

U12 SSC x U12 DƯƠNG MINH

 • 324 Chu Văn An, Phường 12, Q. Bình Thạnh
 • 04:00 PM
 • 14.04.2024

U8 SSC x U8 TIGRES

 • 72A Trịnh Khắc Lập, P. Bình Trưng Tây, Q.2
 • 09:00 AM
 • 23.03.2024

U10 SSC x U10 TIGRES

 • 72A Trịnh Khắc Lập, P. Bình Trưng Tây, Q.2
 • 09:00 AM
 • 23.03.204

U9 SSC x U9 HIPO

 • 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
 • 09:00 AM
 • 16.03.2024

U12 SSC x U12 HIPO

 • 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
 • 09:00 AM
 • 16.03.2024

U10 SSC x U10 GENIO

 • 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
 • 07:30 AM
 • 03.03.2024

U11 SSC x U11 HBC

 • 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
 • 09:00 AM
 • 03.03.2024

U9 SSC x U9 HBC

 • 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
 • 09:00 AM
 • 03.03.2024

U9 WELL x U9 HOÀNG KIM

 • 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
 • 07:45 AM
 • 21.01.2024

U8 SSC x U8 GENIO

 • 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
 • 04:00 PM
 • 21.01.2024

U12 SSC x U12 ATLETICO SG

 • 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
 • 02:30 PM
 • 14.01.2024

U8 SSC x U8 VTP

 • 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
 • 04:00 PM
 • 07.01.2024