TRÒ CỐ GẮNG THẦY KIÊN TRÌ

H. Jackson Brown Jr. đã có 1 câu nói rất hay như thế này:

Cuộc sống không yêu cầu chúng ta giỏi nhất, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức.


Cũng giống như bóng đá, SSC không đặt lên vai các con với sự kỳ vọng trở thành 1 cầu thủ nổi tiếng hay thành công, chỉ mong hiện tại các con cố gắng hết sức với đam mê. SSC cùng các Thầy sẽ luôn cạnh bên và kiên trì với các con mỗi khi luyện tập.

Chỉ cần khó khăn đó, không làm vụt tắt đi nhiệt huyết trong các con.
“Ra sân thỏa đam mê cùng SSC”, Trung tâm sẽ luôn sát cạnh hỗ trợ các con trên con đường chinh phục đam mê này.